NM ārsta palīga specialitātes iegūšana

Statuss:
Mācības ir sākušās
2 gadi (4 akadēmiskie semestri) stundas
Mērķauditorijas - ārsta palīgs