ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001

Atbalstāmās ārstniecības personas

Atbalsta mērķis ir iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabot ārstniecības personu pieejamību prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā.

Speciālistu saraksts 2020.gada sākumā tika papildināts. Kompensācijai var pieteikties:

 • Ārsts - speciālists
 • Zobārsts
 • Ārsta palīgs
 • Medicīnas māsa
 • Māsas palīgs
 • Vecmāte
 • Fizioterapeits
 • Ergoterapeits
 • Zobu higiēnists
 • Zobārsta asistents
 • Zobārstniecības māsa
 • Ģimenes ārsti par prakses nodošanu un prakses pārņemšanu
 • Ārstniecības personas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā
 • Ārstniecības personas Valsts asinsdonoru centrā
 • Ārstniecības personas atbalstāmajā specialitātē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Kompensācijas veidi

Ārstniecības personām paredzēts atbalsts:

 • vienreizēja kompensācija ārstniecības personām par darbu reģionos (un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli);
 • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija ārstniecības personām;
 • atbalsta pasākumu kompensācija ģimenes ārsta prakses pārņemšanai par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu: ģimenes ārstam, kurš nodod ģimenes ārsta praksi, un ģimenes ārstam, kurš to pārņem.

Būtiskākie nosacījumi

Darba līgums noslēgts vismaz uz 5 gadiem par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Vienlaikus ir izpildīti papildu nosacījumi:

- ārsts-speciālists un zobārsts 24.03.2017. nav strādājis atbalstāmajā specialitātē atbalstāmajā iestādē;

- ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits un  ergoterapeits, zobu higiēnists, zobārsta asistents, zobārstniecības māsa un zobārsta asistents 24.03.2017. nav strādājis atbalstāmajā profesijā ārstniecības iestādē Latvijā;

- ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, no 24.03. 2017. līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē, kura atrodas ārpus Rīgas.

Pieteikšanās termiņš

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 (turpmāk - Projekts) tiek līdzfinansēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tai skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim.

Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.


Ministru kabineta noteikumi Nr.158
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA PDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS PDF dokuments
Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem nolikums PDF dokuments
Pieteikumi pretendentiem:
     Pieteikums ĀRSTAM Word dokuments
     Pieteikums ĀRSTA PALĪGAM, MĀSAI, MĀSAS PALĪGAM, VECMĀTEI, FIZIOTERAPEITAM, ERGOTERAPEITAM Word dokuments
     Pieteikums ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ NODOD PRAKSI UN ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ PĀRŅEM PRAKSI Word dokuments
Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai Word dokuments
Apliecinājums par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu Word dokuments
Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process Infografika
Informatīvs izdales materiāls par SAM 9.2.5. Infografika
 

Kontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

Tālruņi: 67876077, 60003345, 67876087