Izglītības programmas veids

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programmas nosaukums

Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība

Mērķauditorija

Ārsta palīgs

Izglītības programmas īstenošanas ilgums

638 akadēmiskās stundas

  • 262 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 376 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības (prakse)

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža un tiešsaistē

Katru sestdienu no 28.11.2020. – 04.09.2021.

Izglītības programmas mācību vadītājs

Juris Raudovs, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, lektors;

Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīga profesionālā biedrība,  priekšsēdētājs

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību ar sekmju izrakstu

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

https://www.mitto.me/skmk-macibu-programma/registreties

Inese Ščeglova, t.67273154 inese.sceglova@rcmc.lv

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par veselības veicināšanu, slimību diagnostikas un  ārstēšanas procesu ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē.

Mācību programmas tēmas

Ķirurģija, traumatoloģija un onkoloģija ambulatorajā praksē

Internās slimības un klīniskā farmakoloģija ambulatorajā praksē

Pediatrija

Ginekoloģija un dzemdniecība

LOR un acu slimības

Psihiatrija, narkoloģija ambulatorajā praksē

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un Katastrofu medicīna

Sabiedrības veselība

Saskarsme un darbs komandā

Darba organizācija ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no profesionālās pilnveides programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem profesionālās pilnveides izglītības programmas apliecību par programmas apguvi.