Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžments jaundzimušo veselības aprūpē

Mērķauditorija

Ārsts,  ārsta palīgs, vecmāte, māsa, māsas palīgs, farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

Teorētiskās nodarbības:

   18 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   6 akadēmiskās stunda

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

1.grupa Jēkabpilī

Jēkabpils reģionālā slimnīca, A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils

2020. gada 02.septembrī, 03.septembrī, 09.septembrī 10.00 – 17.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2.grupa Rīgā

Rīgas Dzemdību nams, Miera iela 45, Rīga

2020. gada 17.septembrī 12.00 – 19.00, 19.septembrī 09.00 – 16.00, 23.septembrī 12.00 – 19.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

3.grupa Liepājā

Liepājas reģionālā slimnīca, Slimnīcas iela 25, Liepāja

2020. gada 02.oktobrī, 03.oktobrī, 07.oktobrī 10.00 – 17.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

4.grupa Rīgā

Valsts SIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatve 45, Ārstu māja, 5 stāvs, Ebela auditorija

2021. gada 03.jūnijā, 05.jūnijā, 09.jūnijā 09.00 – 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

5.grupa Valmierā

Valmiera, vieta tiks precizēta

2021. gada 24.septembrī, 25.septembrī, 29.septembrī 10.00 – 17.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

6.grupa Daugavpilī

Daugavpils, vieta tiks precizēta

2022. gada 27.maijā, 28.maijā, 01.jūnijā 10.00 – 17.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

7.grupa Rīgā

Valsts SIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatve 45, Ārstu māja, 5 stāvs, Ebela auditorija

2022. gada 18.augustā, 20.augustā, 24.augustā 09.00 – 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

BKUS Neonataloģijas klīnikas vadītāja, neonatologs Dace Sniedze

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot elektronisko pieteikumu:  https://www.mitto.me/bkusmc-macibu-programma

Kontaktpersona: BKUS Vecākā projektu vadītāja Aija Rantiņa, tel. 29497363, e-pasts: aija.rantina@bkus.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžmentā jaundzimušo veselības aprūpē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas jaundzimušo infekciju profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

Smagu infekcijas gadījumu ārstēšanas stratēģijas. Jaundzimušo imūnsistēmas izpratne: augstāka riska pacienti. Ar veselības aprūpi saistītu infekciju profilakses pasākumi. Ar veselības aprūpi saistīto infekciju profilakse jaundzimušajiem: manipulāciju aseptikas prasības.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.