Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ārstniecības personu mentoru sagatavošana

Mērķauditorijas

Ārsta palīgs, māsa, vecmāte

Prasības pretendentiem

1. Sertificēts ārsta palīgs vai sertificēta māsa, vai sertificēta vecmāte (katrai mērķauditorijai komplektējot atsevišķu mācību grupu).

2. Programmā tiek uzņemtas ārstniecības personas, kurām ir:

2.1. atbilstoša profesionālā izglītība;

2.2. piecu gadu darba pieredze specialitātē;

2.3. aktuāls ārstniecības personas sertifikāts;

2.4. darba devēja vadības rekomendācija dalībai mācībās;

   2.5. pretendenta aizpildīts pieteikums.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

100 akadēmiskās stundas

Teorētiskās un praktiskās nodarbības (mācības klātienē pasniedzēja vadībā):

40 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības (praktizēšana starpposmos ārstniecības iestādē):

    60 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

5. grupa, mērķauditorija:

Ārsta palīgs

Daugavpils

1. posms – klātienes nodarbības – 24.02.2020. 11.00 – 18.00 un 25.02.2020. plkst. 9.00 – 16.00, Nosaukums, Adrese – Daugavpils Medicīnas koledža, Varšavas iela 26 A, Daugavpils

2. posms – neklātienes praktizēšana – 26.02.2020. līdz 10.05.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.        

3. posms – attālinātās nodarbības – 11.05.2020. plkst. 10.00 – 17.30 un 12.05.2020. plkst. 10.00 – 17.30

4. posms – neklātienes praktizēšana – 13.05.2020. līdz 09.06.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.

5. posms – attālinātās nodarbības – 10.06.2020. plkst. 10.00 – 17.30

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

6. grupa, mērķauditorija: Ārsta palīgs

Kuldīgā

1. posms – klātienes nodarbības – 28.02.2020. 10.30 – 17.30 un 29.02.2020. plkst. 9.00 – 16.00,  Adrese -  Kuldīga, Aizputes iela 1

2. posms – neklātienes praktizēšana – 01.03.2020. līdz 17.05.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.        

3. posms – attālinātās nodarbības – 18.05.2020. plkst. 10.00 – 17.30 un 19.05.2020. plkst. 10.00 – 17.30

4. posms – neklātienes praktizēšana – 20.05.2020. līdz 12.06.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.

5. posms – attālinātās nodarbības – 13.06.2020. plkst. 10.00 – 17.30

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

7. grupa, mērķauditorija: māsa

Rīgā

1. posms – klātienes nodarbības – 03.03.2020. un 04.03.2020. plkst. 10.00 – 17.00, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatve 45, Rīga, Ebela auditorija.

2. posms – neklātienes praktizēšana – 05.03.2020. līdz 24.05.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.        

3. posms – attālinātās nodarbības – 25.05.2020. plkst. 10.00 – 17.30 un 26.05.2020. plkst. 10.00 – 17.30

4. posms – neklātienes praktizēšana – 27.05.2020. līdz 16.06.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.

5. posms – attālinātās nodarbības – 17.06.2020. plkst. 10.00 – 17.30

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

8. grupa, mērķauditorija: ārsta palīgs

Rīgā un /vai tiešsaistē

1. posms klātienes vai tiešsaistes (tiks precizēts) nodarbības – 29.06.2020. un 30.06.2020. plkst. 10.00 – 17.30.

2. posms – neklātienes praktizēšana – 1.07.2020. līdz 15.07.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.        

3. posms – klātienes vai tiešsaistes (tiks precizēts) nodarbības – 16.07.2020. un 17.07.2020. plkst. 10.00 – 17.30.

4. posms – neklātienes praktizēšana – 18.07.2020. līdz 30.07.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.

5. posms – klātienes vai tiešsaistes (tiks precizēts) nodarbības – 31.07.2020. plkst. 10.00 – 17.30.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

5. grupai: Reinis Upenieks, Diāna Zaure

6. grupai: Reinis Upenieks, Diāna Zaure

7. grupai: Reinis Upenieks, Ieva Damberga

8. grupai: Reinis Upenieks, Diāna Zaure

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot elektronisko pieteikumu https://ej.uz/apmentori un

nosūtot darba devēja vadības rekomendāciju dalībai mācībās uz e-pastu: macibas@bkus.lv .

Kontaktpersona: BKUS Izglītības procesa vadītāja Dita Raiska.

Jautājumu gadījumā, lūdzu rakstīt uz e-pastu: macibas@bkus.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu kompetenci, kas nepieciešama ārstniecības iestāžu jauno darbinieku (pieredzes pārņēmēju) sagatavošanā, atbalstīšanā un ievadīšanā darbā un ārstniecības iestādes darba vidē, nodrošinot pieredzes pārņēmējiem nepieciešamo darba prasmju un iemaņu apguves un izkopšanas vadīšanu un sniedzot izpratni par konkrētās iestādes iekšējiem procesiem un procedūrām.

Mācību programmas tēmas

Pieaugušo mācīšana un mācīšanās.

Mentoringa būtība, iezīmes, dažādas izpratnes par mentoringu.

Mentoringa process (mentora darbības fāzes). Attiecību veidošana.

Mentoringa process (mentora darbības fāzes). Mērķu izvirzīšana.

Mentoringa plāna izstrāde.

Komunikācijas aspekti. Cilvēku uztveres tipi.

Iekšējie un ārējie normatīvie akti, kas reglamentē ārstniecības personas darbību ārstniecības iestādē. Savas ārstniecības iestādes iekšējo normatīvo aktu izpēte.

Pašnovērtējums par atbilstību mentora darbam.

Mentora darba mape.

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana.

Mentoringa process (mentora darbības fāzes). Darbošanās jeb attīstība.

Pieredzes pārņēmēja konsultēšana un atbalstīšana.

Mentoringa process (mentora darbības fāzes). Nobeigums un tālākvirzīšanās.

Ārstniecības personas mentora ētika.

Mentora profesionālās darbības kompetences, to uzturēšana un attīstība. Pašvadīta mācīšanās.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības programmas apguves apliecību, ja ir piedalījies vismaz 85% klātienes nodarbību un ir sekmīgi nokārtojis programmā paredzēto noslēguma pārbaudījumu. Noslēguma pārbaudījums ir dalībnieka sagatavotas prezentācijas veidā par dalībnieka mācīšanās procesu programmas laikā un viņa kā mentora darbu ar pieredzes pārņēmēju savā ārstniecības iestādē.