Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības pasākumi

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits un farmaceita asistents, funkcionālais speciālists, citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Dzirciema iela 16

2020.gada 13.augusts

Rīga

2020.gada 30.oktobris

Rīga 

2020.gada 26.novembris

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Arta Bārzdiņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā:

https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par biežākajiem traumu cēloņiem bērniem un traumu profilakses drošības pasākumiem, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas biežāko traumu cēloņu atpazīšanā bērniem un traumu profilakses drošības pasākumu īstenošanā savas kompetences ietvaros, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  1. Galvas trauma bērnu vecumā
  2. Vardarbība – viens no traumatisma veidiem pediatrijā
  3. Krūšu kurvja, krūšu kurvja orgānu, vēdera trauma. Termiski apdegumi. Slīkšana
  4. Krūšu kurvja, vēdera dobuma trauma.
  5. Barības vada ķīmiski apdegumi.
  6. Svešķermeņi kuņģa-zarnu traktā un elpceļos.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus, ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.