Izglītības programmas veids

 Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

 Mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem

Mērķauditorija

 Ārsts, māsa, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

 24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 15 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 9 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

 Dzirnavu ielā 16, Rīgā, Veselības centrs Vivendi telpās

1. grupa: 26. aprīlis, 3. , 10. maijs no plkst. 9:00 līdz 17:00

2. grupa: 9., 16. un 23. maijs no plkst. 9:00 līdz 17:00

3. gr.: 30., 31. maijs, 4. jūnijs no plkst. 9:00 līdz 17:00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

 Doc. Zane Dzirkale, Dr. pharm.,

Inga Zārde, ārste, psihiatre

Natālija Bērziņa - Novikova, ārste, psihiatre

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

 Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 24 TIP/ farmaceitiem 36 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

 Pieteikties uz kursiem, var ŠEIT vai rakstot uz e-pastu: vivendicentrs@gmail.com vai sazinoties pa tālr. 28 850 851 (Paula) vai 29 469 750 (Agita)

Neformālās izglītības programmas  mērķis

 Sniegt informāciju par mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbības profilu ar citu grupu medikamentiem, uzturu un vides faktoriem, kā arī veicināt prasmes potenciālo mijiedarbības veidu atpazīšanai un koriģēšanai savas kompetences ietvaros.

Mācību programmas tēmas

1. Mūsdienu psihotropo līdzekļu raksturojums.

2. Zāļu mijiedarbība.

3.  Biežākās mijiedarbības psihotropajiem līdzekļiem, to noteikšanas rīki.

4.  Noslēguma pārbaudījums.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

 Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.