Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem papildināt vispārējās un profesionālās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Pielikumi