Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmācijas jomā strādājošie, ārstniecības atbalsta personas, citas ārstniecības personas, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • Teorētiskā nodarbība:

4 akadēmiskās stundas

  • Praktiskā nodarbība:

4 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācību norises vieta:   SIA „Ogres rajona slimnīca”  konferenču zālē, Slimnīcas ielā 2, Ogrē

Mācību norises datums: 19.08.2020.

Mācību norises vieta:   SIA „Vidzemes slimnīca” telpās, Jumaras ielā 195, Valmierā

Mācību norises datums: 05.08.2020.

Mācību norises vieta: Liepājas universitāte, Lielā iela 14, Liepājā

Mācību norises datums: 14.09.2020.

Mācību norises vieta: SIA "Madonas slimnīca" Rūpniecības iela 38, Madona

Mācību norises datums: 22.10.2020.

Mācību norises vieta:  Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra telpās, Domes ielā 3, Līvānos

Mācību norises datums: 29.10.2020. MĀCĪBAS ATCELTAS

Mācību norises laiks

  • no plkst. 10:00 līdz 17:00
  • iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde
 “Salvum TD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Ieva Vaine, Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 8 (astoņi) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Uz mācībām jāpiesakās elektroniskajā pieteikuma sistēmā: https://www.mitto.me/salvum-macibu-programma/registreties

Neskaidrību gadījumos  zvaniet mācību koordinatorēm: 

  • Evitai Mežulei tālruņa nr.: 26 322 458
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, un farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences stresa vadībā un savu iekšējo resursu atjaunošanā intensīvas psiholoģiskās slodzes apstākļos.

Mācību programmas tēmas

Veselības aprūpes jomas darbinieku psiholoģiskās un emocionālās veselības riska faktori. Intelektuālā, emocionālā un fiziskā līmeņa reakciju mijiedarbība. Stresa faktoru atpazīšana un vadība komunikācijā. Izdegšanas sindroms, tā veicinošie faktori, izdegšanas sindroma attīstība un izpausmes. Savu personīgo resursu stiprināšana, emocionālās izdegšanas prevencija. Stresa menedžmenta tehnikas un pozitīvo resursu aktualizēšana. Stresa pārvarēšana noteiktās situācijās.Pozitīvā domāšana, tās resursi. Stresa vadības elementu apguve.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% (6 akadēmiskās stundas) no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.