Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Reproduktīvā vecuma onkoloģisko pacientu izglītošana par partnerattiecībām ārstēšanas laikā un turpmāk

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 diena)

  • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīga, 2019.gada 27.-28.septembris

Rīga, 2019.gada 11.-12.oktobris

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Maija Kārkliņa, RSU

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par partnerattiecību nozīmi reproduktīvā vecuma onkoloģisko pacientu ārstēšanas un rehabilitācijas laikā kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas komunikācijai ar šiem pacientiem un pacientu tuviniekiem, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Komunikācijas pamati
  • Medicīnas ētika saistībā ar reproduktīvā vecuma onkoloģiskiem pacientiem
  • Krīzes saistībā ar onkoloģisku saslimšanu reproduktīvā vecumā
  • Onkoloģija – psihosomatiska saslimšana
  • Komunikācijas pamati ar reproduktīvā vecuma onkoloģiskiem pacientiem, pacientu izglītošanu par partnerattiecībām ārstēšanas laikā un turpmāk
  • Komunikācijas īpatnības, svarīgākais komunikācijā ar reproduktīvā vecuma onkoloģiskiem pacientiem izglītošanai par partnerattiecībām

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.