Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Veselības aprūpe personām ar invaliditāti – profilakse un veselības veicināšana: riska faktoru mazināšana, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

15 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 2 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 13 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

1. grupa: SIA Cēsu klīnika, konferenču zāle, 1.stāvs, Slimnīcas iela 9, Cēsis –30.maijs no 10:00-16:15 un 6.jūnijs no plkst. 10:00 līdz 17:00

2. grupa: SIA Rēzeknes slimnīca, 18.novembra iela 41, Rēzekne – 22.augusts no 9:30-16:30 un 29.augusts no plkst. 9:30 līdz 16:30

3. grupa: Ogres Veselība telpās, 2. stāvs, Brīvības iela 44, Ogre, 12. septembris no 10:00-16:15 un 19. septembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Tarass Ivaščenko, ārsts-psihoterapeits

Kristīne Dūdiņa, Mag. psih., klīniskā psiholoģe

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 15-16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var sistēmā https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties

Kontaktpersona: Anna, tālr. 27570957, e-pasts: anna.aabolina@gmail.com  

Sīkāku info skatīt Šeit

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Īstenot teorētiskas un praktiskas apmācības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālam par profilaksi un veselības veicināšanu personām ar invaliditāti.

Mācību programmas tēmas

1. Biopsihosociālais veselības modelis.

2. Sadarbība ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, un viņu radiniekiem. 

3. Motivēšana un veselības aprūpes mentorings darbā ar personām, kurām ir invaliditāte.

4. Fizisko aktivitāšu veicināšanas modelis.

5. Psihoemocionālās veselības uzlabošana.

6. Sociālās veselības uzlabošana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 80% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko un praktisko iemaņu pārbaudījumu veido viens teorijas jautājums un viens praktiskais uzdevums.