RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža aicina pieteikties profesionālās pilnveides programmas „Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē” kursos.

Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot Latvijā, Eiropā un Pasaulē konkurētspējīgus speciālistus – māsas - kuras spētu pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mākslīgās asinsrites nodrošināšanā, pirms un pēc krūšu kurvja orgānu operācijām un to laikā, kā arī sniegtu šiem pacientiem kvalitatīvu aprūpi visos ārstēšanas etapos.

Profesionālās pilnveides programma tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros Veselības Ministrijas  izsludinātā iepirkuma rezultātā.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Profesionālā vidējā izglītība māszinībās vai ārstniecībā (3.kvalifikācijas līmenis) vai Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība māszinībās vai ārstniecībā (4.kvalifikācijas līmenis), prioritāte tiem, kas strādā šajā jomā, jo vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās kursiem no 1.02.2019. – 15.02.2019.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Pases vai ID kopija;
  • Izglītības dokumentu kopija

Personīgi ierodoties Koledžā Rīgā, J.Asara ielā 5, (130.kab) katru darba dienu no pl. 9:00 – 17:00. Kontaktpersona: projektu vadītāja Daiga Rudzīte, t.29464111.

Mācību programma tiks organizēta pēc individuālā plāna apgūstot 480 stundas laika posmā no 2019. gada 18. februāra līdz 2019. gada 12. jūlijam.

Profesionālās pilnveides programmas ietvaros tiks sniegtas sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas praktiskās iemaņas intensīvās terapijas un īpaši sirds ķirurģijas pacientu aprūpē, hematoloģijā, anestezioloģijā, laboratorijas zinībās, kā arī tiks attīstītas prasmes medicīnas tehnoloģiju, mērtehnikas un elektrotehnikas jomās, kas cieši saistītas ar mākslīgās asinsrites aparatūras kvalitatīvu apkalpošanu8 un pacienta drošības nodrošināšanu.

Profesionālās pilnveides programma ir licencēta.