Veselības centra “Vivendi” struktūrvienība pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Medicīnas tālākizglītības centrs” ir uzsākusi īstenot neformālās izglītības programmu “Specifisko prasmju attīstīšana darbā ar psihiski slimām personām”.

Programmas mērķauditorija: Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs. 

Programmas mērķis ir veicināt izpratni par psihiskiem traucējumiem un attīstīt specifiskas prasmes darbā ar psihiski slimām personām. 
Programmas īstenošanas ilgums ir 24 akadēmiskās stundas (3 dienas), no kurām 16 akadēmiskās stundas ir teorētiskās nodarbības un 8 akadēmiskās stundas ir praktiskās nodarbības.

Programmas mācību norises laiks: 
1. grupa: 5., 11. un 27. aprīlī no plkst. 9:00 līdz 17:00;
2. grupa: 13., 21. un 24. maijā no plkst. 9:00 līdz 17:00;
3. grupa: 10., 17. un 20. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 17:00. 

Programmas mācību vadītāji būs veselības centra “Vivendi” speciālisti: psihiatrs Jānis Bušs,  psihiatre Inga Zārde un klīniskā psiholoģe Ilze Plauča. 
Norises vieta: Dzirnavu ielā 16, Rīga. 
Dalība apmācību programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks piešķirtas apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 24 TIP vērtībā.

Pieteikties uz kursiem var šeit

Kontaktinformācija: vivendicentrs@gmail.com vai sazinoties pa tālr. 288 50 851 (Paula) vai 29 469 750 (Agita)
Pasākuma laikā tiks fotografēts un iegūtie dati tiks apstrādāti Veselības ministrijas nolūkiem. Iebildumu gadījumā lūdzam sazināties!

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas".