21/10/2021

Jaunu ģimenes ārstu piesaiste ir aktuāla daudzviet reģionos, tostarp šobrīd ārpus Rīgas ir vairākas brīvas ģimenes ārstu prakses vietas, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati oktobra beigās. Veselības ministrija atgādina, ka ģimenes ārsti, kuri strādās ārpus Rīgas, var saņemt arī ES fondu finanšu atbalstu - naudas kompensāciju par darbu reģionā.

04/10/2021

Jau 70 ārstniecības personām Rīgā piešķirts finanšu atbalsts no ES fondiem, ko izmaksā ar mērķi ārstniecības iestādēm piesaistīt papildu personālu, liecina apkopotie dati līdz oktobrim. Visvairāk līdz šim atbalsts piešķirts medicīnas māsām. Naudas kompensāciju izmaksa vērsta uz jaunajiem speciālistiem un tiem, kas atgriežas profesijā, lai risinātu personāla trūkumu, ko īpaši izgaismojusi Covid - 19 krīze.

27/09/2021

Jau vairāk nekā 1000 ārstniecības personu saņēmušas finanšu atbalstu par darbu reģionā Veselības ministrija īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros, liecina apkopotie dati līdz septembra vidum.

24/09/2021

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

24/08/2021

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

18/08/2021

Veselības ministrija informē, ka ir paplašinātas iespējas ģimenes ārstiem ārpus Rīgas saņemt naudas kompensāciju. Atbalstu izmaksā, lai veicinātu ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu un nodrošinātu veselības aprūpi iedzīvotājiem.

18/08/2021

Lai uzlabotu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionos, paplašināts to zobārstu loks, kas var pieteikties un saņemt finanšu atbalstu - naudas kompensāciju par darbu ārpus Rīgas, kā arī par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem.

22/07/2021

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

07/07/2021

Pieredzes stāsts – Veselības ministrijas (VM) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros Vēsma Kronberga Aizputē pēc 43 gadu ilga darba medicīnā nodevusi savu ģimenes ārsta praksi jaunas ārstes rokās.

29/06/2021

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.