21/12/2022

Vairāk nekā 300 ārstniecības personas šogad piesaistītas darba vietām reģionos, izmantojot no ES fondiem pieejamo finansējumu veselības nozarei. Saņemt finanšu atbalstu no ES fondiem, speciālistam noteikts laika posms jānostrādā reģionā un jāsniedz valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.  

21/12/2022

Rīgas slimnīcām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) šogad ar Eiropas Savienības fondu atbalstu piesaistīti ārstu palīgi, māsas un māsu palīgi. Saņemot šādu finanšu atbalstu, speciālistiem noteikts laika posms jānostrādā slimnīcā vai NMPD. Šī ir viena no iniciatīvām, ko Veselības ministrija īsteno cilvēkresursu jomā.

25/11/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

16/11/2022

Uz ES fondu kompensācijām, sniedzot valsts apmaksātos pakalpojumus ārpus Rīgas, var pieteikties arī audio logopēdi un mākslas terapeiti. Valdība 8. novembrī, grozot Ministru kabineta noteikumus, paplašināja to ārstniecības personu loku, kuri var pretendēt uz šo atbalstu, kas tiek izmaksāts ar mērķi piesaistīt speciālistus darba vietām reģionos.

25/10/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

30/09/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

30/09/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

30/09/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

30/09/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

21/09/2022

Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” finanšu atbalstam, ko izmaksā, ja ārstniecības persona sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem reģionos, pieteikušās un to saņēmušas jau vairāk nekā 1000 ārstniecības personas. Atbalsta izmaksa vērsta uz speciālistu piesaisti ārstniecības iestādēm, kur mediķu trūkst, kā arī uz ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu.