25/08/2020

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Lūgums sekot līdzi izmaiņām.

Ja Jūs ir ieinteresējusi kāda no mācību tēmām, lūgums sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju, lai noskaidrotu, kā var pieteikties mācībām. 

24/07/2020

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās. 

25/06/2020

Mācības klātienē daļēji ir atsākušās, bet šobrīd jums ir arī iespēja piedalīties attālinātajās mācībās.

Ja ieinteresēja kāda no tēmām, tad ir jāsazinās ar konkrēto pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu, kā var pieteikties mācībām. 

Ja pieteikšanās uz konkrētās grupas mācībām ir noslēgusies, tad jāseko līdzi informācijai, kad pakalpojuma sniedzējs šīs tēmas ietvaros organizēs atkārtotu mācību grupu.

27/05/2020

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros tika veikta iesniegto dokumentu analīze par 2019.gadu, un konstatēts, ka vairāki dalībnieki vienlaicīgi vienā un tajā pašā laikā bija piedalījušies vairākās mācībās.

Ņemot vērā konstatēto, turpmāk, aizpildot dalībnieku reģistrācijas karti, dalībnieks parakstīsies arī par šādiem nosacījumiem:

25/05/2020

Veselības ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Profesionālās tālākizglītības programmā neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 145 ārsta palīgi, bet 5310 papildinājuši savas zināšanas mācībās kādā no apstiprinātajām programmām.

Profesionālās tālākizglītības programmā apmācīti un neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 145 ārsta palīgi, bet to pašreiz apgūst 125. Kopumā projektā paredzēts izglītot 380 neatliekamās medicīnas ārsta palīgus.

25/05/2020

Mācības klātienē atsāksies pēc ārkārtas situācijas atcelšanas valstī, bet šobrīd jums ir iespēja piedalīties attālinātajās mācībās.

Ja ieinteresēja kāda no tēmām, tad ir jāsazinās ar konkrēto pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu, kā var pieteikties mācībām. 

Ja pieteikšanās uz konkrētās grupas mācībām ir noslēgusies, tad pastāv iespēja, ka pakalpojuma sniedzējs šīs tēmas ietvaros organizēs vēl kādu grupu.

Ārstniecības personas Eiropas sociālā fonda projekta finansētās apmācībās varēs piedalīties līdz 2023.gadam. 

28/04/2020

Mācības klātienē atsāksies pēc ārkārtas situācijas atcelšanas valstī.

Ja ieinteresēja kāda no tēmām, tad ir jāsazinās ar konkrēto pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu, kā var pieteikties mācībām. 

Ja pieteikšanās uz konkrētās grupas mācībām ir noslēgusies, tad pastāv iespēja, ka pakalpojuma sniedzējs šīs tēmas ietvaros organizēs vēl kādu grupu.

Ārstniecības personas Eiropas sociālā fonda projekta finansētās apmācībās varēs piedalīties līdz 2023.gadam. 

Lūgums sekot līdzi izmaiņām plānoto mācību kalendārā.

25/03/2020

PIEDĀVĀJAM plānoto mācību grafiku aprīlim.

Mācības klātienē atsāksies pēc ārkārtas situācijas atcelšanas valstī.

Iespējamie mācību laiki pieejami ŠEIT.

23/03/2020

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās. 

Katra mēneša pēdējā nedēļā tiks publicēts mācību kalendārs nākamajam mēnesim. Lūgums sekot līdzi mācību norises laikiem un ar tām saistītajām izmaiņām.

Ja ieinteresēja kāda no tēmām, tad ir jāsazinās ar konkrēto pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu, kā var pieteikties mācībām. 

Ja pieteikšanās uz konkrētās grupas mācībām ir noslēgusies, tad: 

13/03/2020

Saistībā ar COVID-19 12. martā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, tiek veiktas izmaiņas arī Eiropas Sociālā fonda projektA “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 mācību datumos.