Veselības centra "Vivendi" struktūrvienība pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Medicīnas tālākizglītības centrs" ir uzsākusi īstenot neformālās izglītības programmu "Mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem".

Programmas mērķauditorija: Ārsts, māsa, farmaceits. 

Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbības profilu ar citu grupu medikamentiem, uzturu un vides faktoriem, kā arī veicināt prasmes potenciālo mijiedarbības veidu atpazīšanai un koriģēšanai savas kompetences ietvaros.

Programmas īstenošanas ilgums ir 24 akadēmiskās stundas (3 dienas), no kurām 15 akadēmiskās stundas ir teorētiskās nodarbības un 9 akadēmiskās stundas ir praktiskās nodarbības.

Programmas mācību norises laiks: 
1. grupa: 26. aprīlis, 3. , 10. maijs no plkst. 9:00 līdz 17:00;
2. grupa: 9., 16. un 23. maijs no plkst. 9:00 līdz 17:00;
3. grupa: 30., 31. maijs, 4. jūnijs no plkst. 9:00 līdz 17:00;
4. grupa: 9., 16., 17. augusts no plkst. 9:00 līdz 17:00 (Lielā ielā 14, Liepājā, Liepājas universitātes telpās). 

Programmas mācību vadītāji ir veselības centra “Vivendi” speciālisti: Dr. pharm., Doc. Zane Dzirkale, ārste, psihiatre Inga Zārde un ārste, psihiatre Natālija Bērziņa-Novikova. 

Norises vieta: Dzirnavu ielā 16, Rīga.  

Dalība apmācību programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks piešķirtas apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 24 TIP/farmaceitiem 36 TIP vērtībā.

Pieteikties uz kursiem var šeit 

Kontaktinformācija: vivendicentrs@gmail.com vai sazinoties pa tālr. 288 50 851 (Paula) vai 29 469 750 (Agita)

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie dati tiks apstrādāti Veselības ministrijas nolūkiem. Iebildumu gadījumā lūdzam sazināties!
 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas”.